Edit SideBar

Texty ke studiu

Další výukové materiály

Přehled kapitol CCNA ICND zpracovaný studenty FIT

NázevKapitolaKe stažení
Introduction to Computer Networking Concepts,
The TCP-IP and OSI Networking Models
1,2pdf
Fundamentals of LANs,
Fundamentals of WANs
3,4pdf
Fundamentals of IP Addressing and Routing5 
Fundamentals of TCP-IP Transport, Applications, and Security6pdf
Ethernet LAN Switching Concepts,
Operating Cisco LAN Switches
7,8pdf
Ethernet Switch Configuration,
Ethernet Switch Troulbeshooting
9,10pdf
Wireless LANs11pdf
IP Addressing and Subnetting12 
Operating Cisco Routers13pdf
Routing Protocol Concepts and Configuration14pdf
Troubleshooting IP routing15pdf
WAN Concept16pdf
WAN Configuration17pdf
Všechny dokumenty k ICND1tar.gz (2.7M)
Virtual LANs1pdf (část I.)
pdf (část II.)
Spanning Tree Protocol2pdf
Troubleshooting LAN Switching3pdf
IP Routing: Static and Connected Routers4pdf
VLSM and Route Summarization5 
IP Acess Control Lists6pdf
Troubleshooting IP Routing7pdf
Routing Protocol Theory8pdf
OSPF9pdf
EIGRP10pdf
Troubleshooting Routing Protocols11pdf
Point-to-Point WANs12pdf
Frame Relay Concepts13pdf
Frame Relay Configuration and Troubleshooting14 
Virtual Private Networkds15pdf
NAT16pdf
IP Version 617pdf
Všechny dokumenty k ICND2tar.gz (2.9M)

Informace k použití textů

Všechny texty na této stránce jsou volně dostupné pro osobní vzdělávání. Jedná se o školní dílo podle §60 zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Při použití krátkých výňatků je potřeba dodržet pravidla citace, tzn. vždy uvést minimálně jména autorů, název dokumentu, místo vydání (Cisco Akademie, FIT VUT v Brně). Hromadné využití textů (např. při výuce) vyžaduje povolení LCNA FIT.

Page last modified on August 21, 2013, at 04:00 PM