Edit SideBar

Program NetAcad

Co je NetAcad

Cisco Networking Academy Program (NetAcad) je revoluční - inovativní - modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Jde o společnost Cisco Systems, vzdělávací instituce, instituce státní správy a podnikatelskou sféru. Cílem programu je prispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.

Součástí NetAcad je systém podporující e-learningově orientované vzdělávání. To umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích, v současné době stále více potřebných pro budování globální ekonomiky.

NetAcad díky kombinaci několika složek, které jako celek tvoří systém podpory studia, efektivně nahrazují klasickou formu vzdělávání:

  • online studium a přístup k multimediálnímu studijnímu materiálu (kurikulu) přes portál na internetu (24x7)
  • systém průběžného testování znalostí pro podporu procesu vyhodnocení úspěšnosti osvojování obsahu, režim zpřístupnění testů je řízen lektorem a studentům je umožněn přístup v daném čase prostřednictvím internetu
  • praktické cvičení v laboratoři na reálních zařízeních simulujících provoz v sítích s cílem získat praktické zkušenosti s konfigurací, instalací, údržbou síťových prvků a také návrhem designu pro síťová řešení
  • individuální nebo skupinové konzultace v průběhu studia s cílem vytvořit prostor pro vyhodnocování úspěšnosti studia
  • závěrečný test, který představuje souhrnné ověření znalostí problematiky, úspěšně ukončené studium je možné rozšířit o celosvětově akceptované certifikační zkoušky společnosti Cisco Systems

Celek umožňuje individuální přístup studenta k osvojování znalostí, praktických zkušeností a podporuje jeho všestrannou přípravu pro využití znalostí v praxi.

Program a jeho úspěch jsou důkazem toho jak může být implementována fungující e-learningová strategie do současně existujících forem vzdělávání s cílem poskytnout vysoce atraktivní obsah a formu studia vzdělávacím institucím v ČR.

Více informací o programu NetAcad můžete nalézt zde, nebo přímo na stránkách CISCO akademie.

Page last modified on September 13, 2016, at 02:35 PM