Edit SideBar

Networking Summer School

Cisco Akademie na FIT připravuje pro své studenty a další zájemce během léta 2011 intenzivní kurzy programu CCNA. Termíny a registrace kurzů bude připravena během května 2011.

V letošním roce jsme se rozhodli vložit volné dny mezi CCNA1 a CCNA2 v kurzu CCNA1+2 a mezi CCNA3 a CCNA4 v kurzu CCNA3+4. Ze zkušenosti z letních škol v minulých letech se volné dny dají využít k dodělání testů a úspěšnému složení teoretického a praktického testu.

Registrace na kurzy ukončena.

Networking Summer School 2011

Kurz CCNA 1+2 Exploration (Network Fundamentals + Routing Protocols and Concepts)

Datum27.6.-1.7. (CCNA1) + 11.7.-15.7. (CCNA2)
MístoBrno, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, laboratoř L307
Název kurzuCCNA1+2 Exploration
Cena kurzustudenti FIT: 4200 Kč + 20% DPH
studenti jiných fakult VUT a dalších VŠ (denní studium): 10 000 Kč + 20% DPH
ostatní účastníci: 30 000 Kč + 20% DPH
RegistraceRegistrace ukončena.

Kurz CCNA 3+4 Exploration (LAN Switching and Wireless + Accessing the WAN)

Datum22.-26.8. (CCNA3) + 31.8.- 6.9.(CCNA4)
MístoBrno, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, laboratoř L307
Název kurzuCCNA3+4 Exploration
Cena kurzustudenti FIT: 4200 Kč + 20% DPH
studenti jiných fakult VUT a dalších VŠ (denní studium): 10 000 Kč + 20% DPH
ostatní účastníci: 30 000 Kč + 20% DPH
RegistraceRegistrace ukončena.

Pro koho jsou kurzy určeny

Kurzy Letní školy jsou otevřeny všem zájemcům o problematiku počítačových sítí - studentům SŠ, VŠ, absolventům, správcům počítačových sítí a dalším. Pro zapsání do kurzu je potřeba zvládnout požadované prerekvizitní znalosti (viz informace o konkrétním kurzu).

Výuka kurzů

Výuka letních kurzů klade důraz na získání praktických dovedností v oblasti networking. Kurzy probíhají v odborné laboratoři L307 nebo C304, kde účastníci konfigurují jednotlivé úlohy. Na začátku vždy vyučující provede přehled probírané látky, doporučené postupy a příklady konfigurací. Dále probíhá praktická výuka.

Během výuky jsou účastníkům jsou zpřístupněny e-learningové studijní materiály Cisco Akademie, které obsahují teoretický obsah kurzu i zadání praktických cvičení. Studenti tak mají možnost projít si obsah kurzu podrobně svým vlastním tempem. Součástí kurzu je opakování látky formou modulových testů přístupných přes e-learningový portál.

Výuka probíhají v pracovní dny od 8:00 do 17:00 podle pokynů vyučujícího.

Na závěr kurzu studenti píší test z teoretických znalostí a dále vykonají praktickou zkoušku se zapojování a konfigurace zařízení. Po úspěšném složení zkoušky a absolvování všech modulových testů obdrží účastníci kurzu certifikát o absolvování (Certificate of Completion).

Součástí kurzů je voucher na slevu (50-75%) na průmyslovou certifikaci CCNA 640-802, certifikaci CCNA Security 640-553 a certifikaci CCNP 642-901.

Kurzy se otvírají, pokud je přihlášeno minimálně deset účastníků. Pokud je kurz zaplněn, můžete se přihlásit jako náhradník na adrese matousp@fit.vutbr.cz. Do konce června 2011 se dozvíte, zda bude v kurzu místo.

Kontakt

Fotky z letní školy 2010Page last modified on May 23, 2012, at 02:09 PM