Edit SideBar

Laboratoře

Pro vyuku Cisco Networking Academy jsou vyhrazeny dvě laboratoře, které které jsou vybaveny zařízenimi Cisco Systems. Před vstupem do laboratoře by se studenti měli seznámis s provozním řádem.

Page last modified on September 18, 2016, at 03:30 PM