CiscoNetworkingAcademy

Na podzim roku 2005 se Fakulta informačních technologií VUT v Brně připojila k programu Cisco Network Akademie (NetAcad), jehož cílem je rozšířit praktické vzdělávání studentů. Od akademického roku 2005/2006 jsou kurzy CCNA (Cisco Certified Network Associate) součástí bakalářského studia program IT-BC-3. Od akademického roku 2009/2010 jsou na FIT vyučovány kurzy CCNP (Cisco Certified Network Professional) jako oborově volitelné v rámci magisterského oboru MSK – Počítačové sítě a komunikace. Od akademického roku 2011/2012 jsou kurzy CCNP vyučovány ve verzi 6. Do výuky magisterského programu byl také zařazen volitelný kurz Pokročilý návrh a zabezpečení podnikových sítí, viz sekce Pro studenty.

Obsah programu NetAcad je připravován firmou Cisco, která patří mezi světové výrobce síťových technologií. Důraz výuky je kladen na získavání praktické dovedností – např. vytváření kabeláže, propojování a konfigurací sítí, konfiguraci aktivních síťových prvků (směrovačů, přepínačů), nastavení směrování, výstavba WAN sítí a další. Praktická výuka probíhá v laboratořích vybavených zařízeními od firmy Cisco, teoretická příprava formou přednášek a e-learning.
Základní kurzy programu NetAcad jsou zařazeny jako volitelné předměty bakalářského studijního programu IT-BC-3. Zapsat se do nich mohou studenti, kteří se chtějí specializovat na oblast počítačových sítí a přenosných technologií. Tyto kurzy významným způsobem doplňují a rozšířují znalostí studentů v oblasti směrování a konfigurace sítí.

Absolventi kurzů CCNA na FIT obdrží po úspěšném absolování kurzu potvrzení o dokončení kurzu (Certificate of Completion). Zájemci mohou vykonat certifikační test Cisco Certified Network Associate (CCNA), která pomůže zájemcům najít lepší uplatnění na pracovním trhu v oblasti počítačových sítí. Certifikační zkouška není součásti programu NetAcad a lze ji vykonat v certifikačních centrech, které jsou partnery firmy Cisco.