Edit SideBar

CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks

Časový plán kurzu C3P - zimní semestr 2018

AktivitaSkupina 1
8:00-12:00
Úvodní hodina24.9
Modul 1, 2, 3: Troubleshooting Metodologies1.10
Modul 4: Basic switching and routing problems8.10
Modul 5: Using specialized maintenance tools15.10
Modul 6: NAT, DHCP22.10
Modul 7: OSPF29.10
Challenge Lab12.11
Module 9: BGP19.11
Skills Exam, Final Exam3.12

Lektoři

Praktická výuka v laboratoři

  • Probíhá v laboratoři Cisco, C304, a to v rámci jedné skupiny každé pondělí od 8:00 do 12:00.

Zvaná přednáška z praxe

Pokud štěstí dá, tak dne 28. listopadu k nám zavítá na zvanou přednášku člověk z praxe, a to Zdeněk Tříska, který je aktuálně jedním ze systémových inženýrů firmy TE Network Solutions, která se specifikuje na výrobu a dodej rozhraní a kabelů pro firmu Cisco. Svou případnou neúčastí na tomto cvičení byste mohli urazit našeho hosta!

Bodové hodnocení

Pro projití kurzem v rámci FIT stačí přesáhnout hranici 50 bodů, avšak pro zisk Certificate of Course Completion uznávaný Cisco NetAcademy musíte mít všechny aktivity nad 80%! V rámci kurzu lze získat body za následující aktivity:

  • 30 bodů - aktivní účast na laboratořích
  • 30 bodů - Challenge Lab
  • 10 bodů - Finální teoretický test
  • 30 bodů - Praktická zkouška

Nové přednášky

Staré materiály ke studiu

Lab

Staré Lab manuály

Ostatní materiály

Doporučená literatura a odkazy

Page last modified on September 23, 2018, at 01:12 PM