Edit SideBar

CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks

Časový plán kurzu C3P - zimní semestr 2016

AktivitaSkupina 1
8:00-12:00
Skupina 2
13:00 - 17:00
Úvodní hodina10.2.10.2.
Modul 1, 2, 3: Troubleshooting Metodologies17.2.17.2.
Modul 4: Basic switching and routing problems24.2.24.2.
Modul 5: Using specialized maintenance tools3.3.3.3.
Modul 6: NAT, DHCP10.3.10.3.
Modul 7: OSPF17.3.17.3.
Modul 8: EIGRP24.3.24.3.
Challenge Lab31.3.31.3.
Module 9: BGP7.4.7.4.
Velikonoce14.4.14.4.
Modul 10: Spanning-Tree, PBR, CDP, VTP21.4.21.4.
Skills Exam, Final Exam28.4.28.4.

Lektoři

Praktická výuka v laboratoři

  • Probíhá v laboratoři Cisco, C304, a to v rámci jedné skupiny každý pátek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00

Zvaná přednáška z praxe

Pokud štěstí dá, tak dne 28. listopadu k nám zavítá na zvanou přednášku člověk z praxe, a to Zdeněk Tříska, který je aktuálně jedním ze systémových inženýrů firmy TE Network Solutions, která se specifikuje na výrobu a dodej rozhraní a kabelů pro firmu Cisco. Svou případnou neúčastí na tomto cvičení byste mohli urazit našeho hosta!

Bodové hodnocení

Pro projití kurzem v rámci FIT stačí přesáhnout hranici 50 bodů, avšak pro zisk Certificate of Course Completion uznávaný Cisco NetAcademy musíte mít všechny aktivity nad 80%! V rámci kurzu lze získat body za následující aktivity:

  • 30 bodů - aktivní účast na laboratořích
  • 30 bodů - Challenge Lab
  • 10 bodů - Finální teoretický test
  • 30 bodů - Praktická zkouška

Nové přednášky

Staré materiály ke studiu

Lab

Staré Lab manuály

Ostatní materiály

Doporučená literatura a odkazy

Page last modified on March 17, 2017, at 02:38 PM