KurzyCCNP

Od akademického roku 2009/2010 byly do magisterského studijního programu oboru „Počítačové sítě a komunikace“ zařazeny nové předměty pokrývající obsah kurzu CCNP (Cisco Certified Network Professional). V akademickém roce 2011/2012 se přešlo na novou verzi kurzů CCNPv6, které pokrývají certifikační zkoušky CCNP ROUTE, CCNP SWITCH a CCNP TSHOOT.

Od akademického roku 2017/18 se otevírá nový předmět zaměřený na bezpečnost Cisco sítí a pokročilé technologie pro výstavbu podnikových sítí Pokročilý návrh a zabezpečení podnikových sítí (CCS). Tento předmět původně pokrýval certifikaci CCNA Security, nyní je rozšířen o vybrané kapitoly z CCNP SP (Service Provider).

Náplň kurzů CCNP verze 6:

Pro koho jsou kurzy určeny

Pokročilé kurzy programu CCNP jsou určeny pro budoucí experty v oblasti networking. Přihlásit se na ně mohou pouze studenti magisterského denního studia FIT VUT v Brně. Povinnou prerekvizitou těchto kurzů jsou znalosti na úrovni kurzů CCNA Routing and Switching.

Přednostně jsou kurzy nabízeny studentům magisterského oboru „Počítačové sítě a komunikace (MSK)“. V případě volné kapacite je možné, aby se zapsali i studenti jiných oborů. Tyto kurzy se z kapacitních důvodů nenabízejí studentům jiných fakult VUT či jiných VŠ. Nutnou prerekvizitou pro zapsání předmětů programu CCNP je absolvování kurzu CCNA 4 na FIT VUT v Brně či na jiné Cisco Akademii nebo certifikační zkouška CCNA.

Zájemci mimo FIT mají možnost tyto kurzy studovat v rámci letní školy Cisco Akademie na FIT.

Jak se přihlásit

Zájemci o kurz si mohou předmět standardním způsobem zaregistrovat v předregistraci přes informační systém FIT.

Jednotlivé kurzy CCNP se otevírají tak, aby je bylo možné absolvovat během magisterského studia. Kurzy CCNP ROUTE, CCNP SWITCH a CCNP TSHOOT v programech magisterského oboru pravidelně rotují ve tříletém cyklu, tj. 1. rok CCNP ROUTE (ZS) a CCNP SWITCH (LS), 2.rok CCNP TSHOOT (ZS) a CCNP ROUTE (LS) a 3. rok CCNP SWITCH (ZS) a CCNP TSHOOT (LS). Každý student nastupující do dvouletého magisterského oboru MSK má tedy možnost během svého studia absolvovat celý program kurzů CCNP.

Zájemci z řad studentů, kterým se nepodaří zapsat si požadované kurzy CCNP v rámci řádné výuky na FIT, mají možnost kurzy CCNP absolvovat mimo výuku v rámci letní školy Cisco Akademie FIT.

Kurzy připravované na akademický rok 2018/2019

NázevTyp kurzuSemestrKapacita kurzuRočník
C3P – Diagnostika Cisco sítí (TSHOOT)CCNP TSHOOTzimní201. a 2. ročník Mgr.
CCS – Pokročilý návrh a zabezpečení podnikových sítíCCNA Security, CCNP SPzimní201. a 2. ročník Mgr.
C1P – Směrování v rozsáhlých sítích (ROUTE)CCNP ROUTEletní201. a 2. ročník Mgr.

Kurzy v akademickém roce 2017/2018

NázevTyp kurzuSemestrZapsaných studentůRočník
C1P – Směrování v rozsáhlých sítíchCCNP ROOTzimní201. a 2. ročník Mgr.
CCS – Pokročilý návrh a zabezpečení podnikových sítíCCNA Security, CCNP SPzimní201. a 2. ročník Mgr.
C2P – Sítě s vícevrstevným přepínánímCCNP SWITCHzimní201. a 2. ročník Mgr.

Kurzy v akademickém roce 2016/2017

NázevTyp kurzuSemestrZapsaných studentůRočník
C2P – Sítě s vícevrstevným přepínánímCCNP SWITCHzimní181. a 2. ročník Mgr.
C3P – Diagnostika Cisco sítíCCNP TSHOOTletní191. a 2. ročník Mgr.

Kurzy v akademickém roce 2015/2016

NázevTyp kurzuSemestrZapsaných studentůRočník
C3P – Diagnostika Cisco sítíCCNP TSHOOTzimní112. ročník Mgr.
C1P – Směrování v rozsáhlých sítíchCCNP ROUTEletní91. ročník Mgr.

Kurzy v akademickém roce 2014/2015

NázevTyp kurzuSemestrZapsaných studentůRočník
C1P – Směrování v rozsáhlých sítíchCCNP ROUTEzimní241. a 2. ročník Mgr.
C2P – Sítě s vícevrstevným přepínánímCCNP SWITCHletní241. a 2. ročník Mgr.

Kurzy v akademickém roce 2013/2014

NázevTyp kurzuSemestrZapsaných studentůRočník
C2P – Sítě s vícevrstevným přepínánímCCNP SWITCHzimní221. a 2. ročník Mgr.
C3P – Diagnostika Cisco sítíCCNP TSHOOTletní191. a 2. ročník Mgr.

Kurzy v akademickém roce 2012/2013

NázevTyp kurzuSemestrZapsaných studentůRočník
C3P – Diagnostika Cisco sítíCCNP TSHOOTzimní112. ročník Mgr.
C1P – Směrování v rozsáhlých sítíchCCNP ROUTEletní231. ročník Mgr.

Kurzy v akademickém roce 2011/2012

NázevTyp kurzuSemestrZapsaných studentůRočník
C1P – Směrování v rozsáhlých sítíchCCNP ROUTEzimní241. a 2. ročník Mgr.
C2P – Sítě s vícevrstevným přepínánímCCNP SWITCHletní231. a 2. ročník Mgr.

Kurzy v akademickém roce 2010/2011

NázevTyp kurzuSemestrZapsaných studentůRočník
CP2 – Zabezpečení sítí WANCCNP2zimní221. a 2. ročník Mgr.
CP4 – Optimalizované a konvergentní sítěCCNP4letní221. a 2. ročník Mgr.

Kurzy v akademickém roce 2009/2010

NázevTyp kurzuSemestrZapsaných studentůRočník
CP1 – Směrování v rozsáhlých sítíchCCNP1zimní191. a 2. ročník Mgr.
CP3 – Sítě s vícevrstevným přepínánímCCNP3letní161. a 2. ročník Mgr.