Informaceprostudenty

Fakulta informačních technologií VUT v Brně se v říjnu 2005 zapojila do programu Cisco akademie. Od akademického roku 2005/2006 jsou součástí bakalářského studijního programu IT-BC-3 volitelné kurzy, které obsahově pokrývají znalosti CCNA. Důraz je kladen na výuku praktických dovedností studentů, zejména vytváření kabeláže, propojování aktivních prvků, konfigurace směrovačů a přepínačů. Pro výuku byla vybudována specializovaná laboratoř.

Výuka kurzů programu Cisco Network Akademie na FIT

Od akademického roku 2017/2018 jsou na FIT vyučovány kurzy CCNA Routing & Switching, verze 6. Tyto kurzy tvoří obsahovou náplň volitelných předmětů bakalářského studijního programu. Jedná se o tyto kurzy:

Předchozí verze kurzů CCNA nejsou kompatibilní se současnou verzí CCNA R&S. Studenti, kteří absolvovali některé z kurzů CCNA ve starší verzi, musí buď absolvovat kurzy znovu (doporučená varianta) nebo si doplnit znalosti z předchozích kurzů. Informaci k obsahu nových kurzů najdete zde.

V akademických letech 2009/2010 a 2010/2011 byly zařazeny do magisterského studijního programu oboru MSK – Počítačové sítě a komunikace nové předměty, pokrývající obsah kurzu CCNP (Cisco Certified Network Professional). Po aktualizaci verze 6 se od akademického roku 2011/2012 a 2012/2013 učí následující kurzy:

Od akademického roku 2017/2018 se otevírá nový předmět zaměřený na bezpečnost Cisco sítí a pokročilé technologie pro výstavbu podnikových sítí Pokročilý návrh a zabezpečení podnikových sítí (CCS). Tento předmět původně pokrýval certifikaci CCNA Security, nyní je rozšířen o vybrané kapitoly z CCNP SP (Service Provider).

Kurzy Cisco Akademie, které jsou součástí studijního programu, jsou pro studenty denního studia na FIT zdarma.

Pro koho jsou kurzy určeny

Kurzy programu CCNA mohou studovat studenti denního studia, kteří jsou zapsaní v 2. nebo 3. ročníku bakalářského studia na FIT VUT v Brně. V případě volné kapacity kurzu je možné zapsat i studenty jiných fakult VUT. Více informací o bakalářském studiu naleznete zde.

Kurzy CCNP jsou přednostně nabízeny studentům magisterského oboru „Počítačové sítě a kmunikace MSK“. V případě volné kapacity je možné, aby se zapsali i studenti jiných oborů. Tyto kurzy se z kapacitních důvodů nenabízejí studentům jiných fakult VUT či jiných VŠ. Nutnou prerekvizitou pro zapsání předmětů programu CCNP je absolvování kurzu CCNA4 na FIT VUT v Brně či na jiné Cisco Akademii nebo certifikační zkouška CCNA.

Zájemci o kurzy CCNA či CCNP z řad studentů jiných fakult, VŠ či dalších zájemců se mohou přihlásit na tyto kurzy v rámci Letní školy Cisco Akademie, která je každý rok otevírána pro zájemce v období červenec – září.

Informace pro externí studenty

Kurzy CCNA a CCNP jsou určeny pro studenty denního studia bakalářského a magisterského studia na FIT VUT v Brně. Externí zájemci se mohou přihlásit na kurzy CCNA a CCNP, které jsou otevírány v rámci Letní školy Cisco Akademie.

Další možností je přihlásit se k celoživotnímu studiu (CŽV) na FIT a v rámci tohoto studia si zapsat předměty I1C (CCNA 1+2), I2C (CCNA 2+3), C1P (CCNP ROUTE), C2P (CCNP SWITCH) či C3P (CCNP TSHOOT). Informace k celoživotnímu studiu a přihlášky k CŽV dostanete na studijním oddělení fakulty.

Jak se přihlásit

Zájemci o kurz si mohou předmět standardním způsobem zaregistrovat v předregistraci. V případě vyššího počtu zájemců rozhodují při výběru studijní výsledky na konci akademického roku.