KurzyCCNA

Fakulta informačních technologií VUT v Brně se v říjnu 2005 zapojila do programu Cisco akademie. Od akademického roku 2005/2006 jsou součástí bakalářského studijního programu IT-BC-3 specializované kurzy, které obsahově pokrývají znalosti certifikační zkoušky Cisco CCNA. Důraz je kladen na výuku praktických dovedností studentů, zejména návrh topologie sítě, rozdělení a konfigurace adres, propojování aktivních prvků, konfigurace směrovačů a přepínačů. Pro výuku byla vybudována specializovaná laboratoř s kapacitou 18 pracovních míst, viz O203.

Program Cisco Certified Network Associate (CCNA) na FIT VUT v Brně

Obsah kurzů Cisco Akademie reaguje na změny v certifikačních zkouškách firmy Cisco, proto i na FIT pravidelně aktualizujeme obsah předmětů pokrývající kurzy Cisco Akademie. Od akademického roku 2020 vyučujeme kurzy CCNA ve verzi 7.0, jejichž obsah odpovídá aktuální certifikační zkoušce 200-301 CCNA. Tyto kurzy tvoří obsahovou náplň dvou specializovaných předmětů I1C – Síťová kabeláž a směrování (CCNA1 + CCNA2) a I2C – Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3 + CCNA4), které jsou nabízeny jako volitelné předměty v bakalářském studijním programu IT-BC-3 vyučovaném na FIT VUT v Brně.

V rámci Cisco Akademie se specializace CCNA vyučuje ve třech navazujících Cisco kurzech: Introduction to Networks (ITN), Switching, Routing and Wireless Essentials (SRWE) a Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Tyto tři kurzy jsou součástí předmětu I1C (kurz ITN a část SRWE) a I2C (pokračování SRWE, kurz ENSA). Předměty I1C a I2C jsou pro studenty denního studia na FIT zdarma. Kurz I1C je nabízen studentům 2. a 3. ročníku v zimním semestru, předmět I2C je nabízen studentům 2. a 3. ročníku v letním semestru.

Náplň kurzů CCNA verze 7:

Pro koho jsou kurzy určeny

Kurzy programu CCNA mohou studovat studenti denního studia, kteří jsou zapsaní v 2. nebo 3. ročníku bakalářského studia na FIT VUT v Brně. V případě volné kapacity kurzu se mohou do kurzů zapsat i studenti jiného ročníku bakalářského studia. Více informací o bakalářském studiu naleznete zde.

Zájemci o kurzy CCNA či CCNP z řad studentů jiných fakult, VŠ či dalších zájemců se mohou přihlásit na tyto kurzy v rámci Letní školy Cisco Akademie, která je každý rok otevírána pro zájemce v období červenec – září.

Další možnost studovat kurzy I1C či I2C je v rámci tzv. celoživotního vzdělávání (CŽV), kdy není nutné být řádným studentem bakalářského či magisterského studia na FIT, ale je možné studovat pouze vybrané kurzy v nabídce FIT. Bližší informace, poplatky a přihlášky do CŽV je možné najít na stránkách studijního oddělení FIT.

Jak se přihlásit

Zájemci o kurz si mohou předmět standardním způsobem zaregistrovat v předregistraci přes informační systém VUT až do zaplnění kapacity. Před začátkem semestru je možné si kurz doregistrovat, pokud není zaplněný.

Kurzy připravované na akademický rok 2022/2023

NázevTyp kurzuSemestrKapacita kurzuRočník
I1C – Síťová kabeláž a směrováníITN+SRWEletní1082. a 3. ročník Bc
I2C – Technologie sítí LAN a WANSRWE+ENSAzimní802. a 3. ročník Bc