LetníškolaCiscoAkademie2017

Tyto prázdniny plánuje naše akademie uspořádat letní intenzivní Cisco kurzy pro zájemce z FIT i ze širokého okolí! Byly naplánovany níže uvedené kurzy. Otevření kurzu je limitováno minimálním počtem účastníků. V případě, že kurz nebude otevřen, přihlášeným účastníkům bude vráceno kurzovné. Registrace je platná až po zaplacení přihlášky. Registrace končí 30. června 2017 nebo po zaplnění kurzu, přičemž do 5. 7. 2017 se dozvíte, zda bude kurz otevřen.

Kurzy se otvírají, pokud je přihlášeno minimálně šest účastníků na kurz.

Pokud je kurz zaplněn, můžete se přihlásit jako náhradník.

Kurz CCNA R&S 1: Introduction to Networks

Datum10. – 14. 7. 2017 (5 dní)
MístoBrno, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, laboratoř O203
Název kurzuCCNA R&S 1: Introduction to Networks
Cena kurzustudenti FIT: 2 700 Kč + DPH (tj. 3 267 Kč)
ostatní účastníci: 4 000 Kč + DPH (tj. 4 840 Kč)
RegistraceE-mailem na adresu skokana@fit.vutbr.cz

Kurz CCNA R&S 2: Routing and Switching Essentials

Datum17. – 21. 7. 2017 (5 dní)
MístoBrno, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, laboratoř O203
Název kurzuCCNA R&S 2: Routing and Switching Essentials
Cena kurzustudenti FIT: 2 700 Kč + DPH (tj. 3 267 Kč)
ostatní účastníci: 4 000 Kč + DPH (tj. 4 840 Kč)
RegistraceE-mailem na adresu skokana@fit.vutbr.cz

Kurz CCNA R&S 3: Scaling Networks

Datum14. – 18. 8. 2017 (5 dní)
MístoBrno, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, laboratoř O203
Název kurzuCCNA R&S 3: Scaling Networks
Cena kurzustudenti FIT: 2 700 Kč + DPH (tj. 3 267 Kč)
ostatní účastníci: 4 000 Kč + DPH (tj. 4 840 Kč)
RegistraceE-mailem na adresu skokana@fit.vutbr.cz

Kurz CCNA R&S 4: Connecting Networks

Datum28. 8. – 1. 9. 2017 (5 dní)
MístoBrno, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, laboratoř O203
Název kurzuCCNA R&S 4: Connecting Networks
Cena kurzustudenti FIT: 2 700 Kč + DPH (tj. 3 267 Kč)
ostatní účastníci: 4 000 Kč + DPH (tj. 4 840 Kč)
RegistraceE-mailem na adresu skokana@fit.vutbr.cz

Pro koho jsou kurzy určeny

Kurzy Letní školy jsou otevřeny všem zájemcům o problematiku počítačových sítí – studentům SŠ, VŠ, absolventům, správcům počítačových sítí a dalším. Pro zapsání do kurzu je potřeba zvládnout požadované prerekvizitní znalosti (viz informace o konkrétním kurzu).

Sleva pro studenty FIT se týká i studentů, kteří končí studium na FIT v letošním akademickém roce.

Výuka kurzů

Výuka letních kurzů klade důraz na získání praktických dovedností v oblasti networking. Kurzy probíhají v odborné laboratoři O203, kde účastníci konfigurují jednotlivé úlohy. Na začátku vždy vyučující provede přehled probírané látky, doporučené postupy a příklady konfigurací. Dále probíhá praktická výuka.

Během výuky jsou účastníkům jsou zpřístupněny e-learningové studijní materiály Cisco Akademie, které obsahují teoretický obsah kurzu i zadání praktických cvičení. Studenti tak mají možnost projít si obsah kurzu podrobně svým vlastním tempem. Součástí kurzu je opakování látky formou modulových testů přístupných přes e-learningový portál. Academy On-line.

Výuka probíhá v pracovní dny obvykle od 9:00 do 17:00 podle pokynů vyučujícího.

Na závěr kurzu studenti píší test z teoretických znalostí a dále vykonají praktickou zkoušku se zapojování a konfigurace zařízení. Po úspěšném složení zkoušky a absolvování všech modulových testů obdrží účastníci kurzu certifikát o absolvování (Certificate of Completion).

Součástí kurzů je voucher na slevu (50-75%) na průmyslovou certifikaci pro nadané studenty.

Kontakt

Nahoru