KurzCCNA3+4Exploration

Program

Obsahem kurzu CCNA3+4 Exploration je náplň kurzů „LAN Switching and Wireless“ a „Accessing the WAN“. Kurz probíhá v laboratoři, kde účastníci po krátkém úvodu budou konfigurovat jednotlivé úlohy všech modulů kurzu. Součástí je i opakování látky formou modulových testů, které si každý účastník projde za pomoci e-learninkových materiálů přístupných přes portál Academy On-line. Obsah kurzu je součástí znalostí, které jsou vyžadovány na certifikační zkoušku CCNA 640-802.

Nutnou podmínkou pro zapsání do kurzu je úspěšné absolvování kurzů CCNA 1 a CCNA 2 Exploration na kterékoliv Cisco Akademii.

Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí minimálně 8 účastníků.

Registrace

Registrace zde.

Vstupní znalosti potřebné k absolvování kurzu

 • Základní znalosti používání počítačů, OS Windows XP
 • Schopnost studovat výukové materiály v angličtině
 • Znalosti převodů binární, dekadické a hexadecimální soustavy
 • Základní přehled síťových služeb (WWW, E-mail, DNS)
 • Úspěšné ukončení kurzů CCNA 1 a CCNA 2 Exploration

Obsah kurzu

 1. Ethernet Revisited. Switching Concepts. Cisco IOS, Cisco Discovery Protocol.
 2. Inside the Switch. Campus Network Design.
 3. Basic Switch Configuration. VLANs and IP Telephony Basics.
 4. Rapid Spanning Tree Protocol
 5. Trunking and VLAN Trunking Protocol. Inter-VLAN Routing.
 6. Wireless Networks and Mobility.
 7. WAN Technologies, PPP.
 8. Frame Relay.
 9. Network Security. ACLs.
 10. Teleworker Services.
 11. IP Addressing Services.
 12. Network Troubleshooting.

Obsah laboratorních úloh

 1. Basic Switch Configuration, Managing Switch Operating System and Configuration
 2. Basic VLAN Configuration, VTP Protocol
 3. Spanning Tree Protocol
 4. Inter-VLAN Routing
 5. Wireless Configuration
 6. PPP Configuration
 7. Frame Relay Configuration
 8. Network Security – Securing routers, Secure access, ACL configuration
 9. Teleworkers services – DSL, ISDN
 10. IP Advanced Addressing – DHCP, NAT, IPv6

Ukončení kurzu

Každý účastník složí z obou částí praktickou a teoretickou zkoušku, kterou může jednou opakovat. Po úspěšném složení zkoušky dostane potvrzení o absolvování kurzu Certificate of Completion. Při úspěšném absolvování kurzu získá student voucher na slevu (50-75%) na průmyslovou certifikaci CCNA 640-802.

Kontakt

Doporučená literatura

Nahoru