KurzCCNARoutingandSwitching1

Program kurzu CCNA R&S 1

Obsahem kurzu CCNA R&S 1 je náplň kurzu „CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks“. Kurz probíhá v laboratoři, kde účastníci po teoretickém úvodu budou konfigurovat jednotlivé úlohy všech modulů kurzu. Součástí je i opakování látky formou modulových testů, které si každý účastník projde za pomoci e-learninkových materiálů přístupných přes portál NetAcad. Obsah kurzu je součástí znalostí, které jsou vyžadovány na certifikační zkoušku CCNA Routing & Switching.

Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí minimálně 6 účastníků.

Registrace

E-mailem na adresu skokana@fit.vutbr.cz.

Vstupní znalosti potřebné k absolvování kurzu

 • Základní znalosti používání počítačů, OS Windows 7
 • Schopnost studovat výukové materiály v angličtině
 • Znalosti převodů binární, dekadické a hexadecimální soustavy

Obsah kurzu

 1. Explore the Network
 2. Configuring a Network Operating System
 3. Network Protocols and Communications
 4. Network Access
 5. Ethernet
 6. Network Layer
 7. IP Addressing
 8. Subnetting IP Networks
 9. Transport Layer
 10. Application Layer
 11. Build a Small Network

Harmonogram kurzu

 • Pondělí 10. 7. – kapitoly 1 a 2
 • Úterý 11. 7. – kapitoly 3, 4 a 5
 • Středa 12. 7. – kapitoly 6, 7 a 8
 • Čtvrtek 13. 7. – kapitola 9, 10 a 11
 • Pátek 14. 7. – teoretický a praktický test

Ukončení kurzu

Každý účastník složí z obou částí praktickou a teoretickou zkoušku, kterou může jednou opakovat. Po úspěšném složení zkoušky dostane potvrzení o absolvování kurzu Certificate of Completion.

Kontakt

Nahoru