KurzCCNARoutingandSwitching4

Program kurzu CCNA R&S 4: Connecting Networks

Kurz CCNA Routing & Switching je rozdělen do devíti základních modulů, které se zaměřují na technologii sítí WAN. Během letní školy získají studenti jak praktické zkušenosti s konfigurací síťových prvků v laboratoři, tak i teoretický základ.

Součástí výuky je i opakování látky formou modulových testů, které si každý účastník projde za pomoci e-learninkových materiálů přístupných přes portál Academy On-line. Obsah kurzu je součástí znalostí, které jsou vyžadovány na certifikační zkoušku CCNA Routing & Switching.

V kurzu se vyžadují znalosti z předchozích kurzů CCNA Routing and Switching 1-3.

Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí minimálně 6 účastníků.

Registrace

E-mailem na adresu skokana@fit.vutbr.cz

Vstupní znalosti potřebné k absolvování kurzu

 • Základní znalosti používání počítačů, OS Windows XP
 • Schopnost studovat výukové materiály v angličtině
 • Znalosti převodů binární, dekadické a hexadecimální soustavy
 • Základní přehled síťových služeb (WWW, E-mail, DNS)
 • Znalosti z prerekvizitních kurzů CCNA Routing & Switching 1-3.

Obsah kurzu

 1. Hierarchical Network Design.
 2. Connecting to the WAN.
 3. Point-to-Point Connection.
 4. Frame Relay.
 5. Network Address Translation for IPv4.
 6. Broadband Solutions.
 7. Securing Site-to-Site Connectivity.
 8. Monitoring the Network.
 9. Troubleshooting the Network.

Obsah laboratorních úloh

 1. PPP Configuration
 2. Configuring Frame Relay
 3. Configuring Dynamic and Static NAT
 4. Configuring PPPoE for DSL
 5. Configuring GRE VPN Tunnel
 6. Configuring Syslog and NTP
 7. Configuring SNMP
 8. Collecting and Analyzing Netflow Data

Ukončení kurzu

Každý účastník složí z obou částí praktickou a teoretickou zkoušku, kterou může jednou opakovat. Po úspěšném složení zkoušky dostane potvrzení o absolvování kurzu Certificate of Completion. Při úspěšném absolvování kurzu získá student voucher na slevu (50-75%) na průmyslovou certifikaci CCNA 640-802.

Kontakt

Doporučená literatura

Nahoru