KurzCCNA1+2Exploration

Program kurzu

Obsahem kurzu CCNA1+2 Exploration je náplň kurzů „Network Fundamentals“ a „Routing Protocols and Concepts“. Kurz probíhá v laboratoři, kde účastníci po krátkém úvodu budou konfigurovat jednotlivé úlohy všech modulů kurzu. Součástí je i opakování látky formou modulových testů, které si každý účastník projde za pomoci e-learninkových materiálů přístupných přes portál Academy On-line. Obsah kurzu je součástí znalostí, které jsou vyžadovány na certifikační zkoušku CCNA 640-802.

Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí minimálně 10 účastníků.

Vstupní znalosti potřebné k absolvování kurzu

 • Základní znalosti používání počítačů, OS Windows XP
 • Schopnost studovat výukové materiály v angličtině
 • Znalosti převodů binární, dekadické a hexadecimální soustavy
 • Základní přehled síťových služeb (WWW, E-mail, DNS)

Obsah kurzu

 1. Úvod
 2. Communicating over the Network
 3. OSI Network, Transport and Application Layer
 4. Addressing the Network – IPv4
 5. OSI Data and Physical Layer
 6. Ethernet, Planning and Cabling Networks
 7. Routing and Packet Forwarding, Static Routing
 8. Dynamic Routing Protocols
 9. Distance Vector Routing Protocols, RIPv1, RIPv2
 10. VLSM and CIDR
 11. EIGRP
 12. Link-State Routing Protocols, OSPF

Obsah laboratorních úloh

 1. Analyzing Communication
 2. Basic Router Configuration
 3. Cabling
 4. Static Routing
 5. RIP Routing
 6. EIGRP Routing
 7. OSPF Routing

Ukončení kurzu

Každý účastník složí z obou částí praktickou a teoretickou zkoušku, kterou může jednou opakovat. Po úspěšném složení zkoušky dostane potvrzení o absolvování kurzu Certificate of Completion.

Kontakt

Doporučená literatura

Nahoru