KurzCCNPSWITCH

Program

Obsahem kurzu je zevrubná příprava studenta na certifikační zkoušku 642-813 SWITCH s drobnými tematickými rozšířeními. Výuka bude probíhat podvojnou formou – po krátké, ale důkladné teoretické přípravě k aktuální části probíraného tématu bude ihned následovat praktická laboratoř, v níž dojde k ozkoušení si látky.

Kurz bude probíhat v laboratoři C304 tak, aby každý z účastníků kurzu měl jedno a více dedikovaných zařízení pro svoji potřebu v rámci plnění laboratorních zadání.

Kurz bude otevřen pro minimálně 5 účastníků.

Registrace

Otevřena zde

Prerekvizity

Úspěšné absolvování kurzů CCNA1-4 Exploration nebo (i prošlá) certifikace CCNA 640-802.

Obsah kurzu a laboratoří

S číslem jsou uvedeny jednotlivé moduly, které budou obsahem probírané látky. V odrážkách pak laboratorní úlohy, které se budou laborovat:

 • Modul 1 (Basic Characteristic of Switched Networks)
  • Ethernet
 • Modul 2 (Virtual LANs)
  • VLAN
  • VACLs
 • Modul 3 (Spanning Tree Protocol and variants)
  • STP, PVSTP, PVSTP+
  • RSTP, PVRSTP+
  • MSTP
 • Modul 4 (InterVLAN Routing)
  • SVI
 • Modul 5 (High Availability and Redundancy in a Campus Environment)
  • HSRP
  • VRRP
  • GLBP
 • Modul 6 (Securing the Campus Infrastructure)
  • Port-security
  • DHCP Snooping
  • DAI
  • IP source guard
 • Modul 7 (VoIP)
  • CME
  • QoS
 • Modul 8 (Multicast)
  • PIM
 • Modul 9 (WiFi)
  • LWAPP

Plánovaný harmonogram

Ve kterém však může dojít k drobným posunům v rámci pedagogických potřeb studentů:

DatumNáplň
pondělí 21.7.Modul 1 + Modul 2
úterý 22.7.Modul 3
středa 23.7.Modul 4 + Modul 5
čtvrtek 24.7.Modul 6
pátek 25.7.Modul 7 + první ½ Modulu 8
víkenddomácí absolvování modulových testů
pondělí 28.7.druhá ½ Modulu 8 + Modul 9
úterý 29.7.Challenge lab, dodělání modulů
středa 30.7.závěrečná teoretická + praktická zkouška

Ukončení kurzu

Každý účastník složí z praktickou i teoretickou zkoušku, kde obě může jednou opakovat. Kontrola průběhu výuky je zajištěna absolvováním modulvých testů. Po úspěšném složení zkoušky dostane potvrzení o absolvování kurzu Certificate of Completion.

Po skončení kurzu je také možné přihlásit se na průmyslovou certifikaci CCNP 642-813 SWITCH (není součástí kurzu), viz Certifikace.

Kontakty

Doporučená literatura

K dispozici pro studenty FIT i v elektronické podobě v knihovně:

Nahoru