NetworkingSummerSchool2009

Cisco Akademie na FIT připravuje pro své studenty a další zájemce během léta 2009 intenzivní kurzy programu CCNA.

Kurz CCNA 1+2 Exploration

Datum17.-28.8.2009 (10 dní)
MístoBrno, Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Název kurzuCCNA1+2 Exploration
Cena kurzustudenti FIT: 4200 Kč + 19% DPH
studenti jiných fakult VUT a dalších VŠ (denní studium): 10 000 Kč + 19% DPH
ostatní účastníci: 30 000 Kč + 19% DPH
RegistraceRegistrace ukončena – kurz zaplněn

Kurz CCNA 3+4 Exploration

Datum31.8.-11.9.2009 (10 dní)
MístoBrno, Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Název kurzuCCNA3+4 Exploration
Cena kurzustudenti FIT: 4200 Kč + 19% DPH
studenti jiných fakult VUT a dalších VŠ (denní studium): 10 000 Kč + 19% DPH
ostatní účastníci: 30 000 Kč + 19% DPH
RegistraceRegistrace ukončena – kurz zaplněn

Pro koho jsou kurzy určeny

Kurzy Letní školy jsou otevřeny všem zájemcům o problematiku počítačových sítí – studentům SŠ, VŠ, absolventům, správcům počítačových sítí a dalším. Pro zapsání do kurzu je potřeba zvládnout požadované prerekvizitní znalosti (viz informace o konkrétním kurzu).

Výuka kurzů

Výuka letních kurzů klade důraz na získání praktických dovedností v oblasti networking. Kurzy probíhají v odborné laboratoři L307 nebo C304, kde účastníci konfigurují jednotlivé úlohy. Na začátku vždy vyučující provede přehled probírané látky, doporučené postupy a příklady konfigurací. Dále probíhá praktická výuka.

Během výuky jsou účastníkům jsou zpřístupněny e-learningové studijní materiály Cisco Akademie, které obsahují teoretický obsah kurzu i zadání praktických cvičení. Studenti tak mají možnost projít si obsah kurzu podrobně svým vlastním tempem. Součástí kurzu je opakování látky formou modulových testů přístupných přes e-learningový portál.

Výuka obvykle probíhají od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 podle pokynů vyučujícího.

Na závěr kurzu studenti píší test z teoretických znalostí a dále vykonají praktickou zkoušku se zapojování a konfigurace zařízení. Po úspěšném složení zkoušky a absolvování všech modulových testů obdrží účastníci kurzu certifikát o absolvování (Certificate of Completion).

Kurzy se otvírají, pokud je přihlášeno minimálně deset účastníků. Pokud je kurz zaplněn, můžete se přihlásit jako náhradník na adrese matousp@fit.vutbr.cz. Do konce června 2009 se dozvíte, zda bude v kurzu místo.

Kontakt

Nahoru