NetworkingSummerSchool2012

Během prázdnin pořádá Cisco Akademie na FIT letní intenzivní kurz CCNP Route. Součástí kurzu je praktická výuka v laboratoři, kde účastníci po krátkém úvodu konfigurují jednotlivé úlohy. Součástí je opakování látky formou modulových testů, které si každý účastník projde za pomoci e-learninkových materiálů přístupných přes portál Academy On-line.

Sleva kurzovného pro studenty VŠ

Protože kurzy Cisco Akademie jsou v roce 2012 podporovány z projektu ESF, kurzovné bylo pro studenty VŠ sníženo.

Kurz CCNA Security

Datum2.-9.8. (6 dní)
MístoBrno, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, laboratoř C304
Název kurzuCCNA Security
Cena kurzustudenti FIT: 1000 Kč včetně DPH
studenti jiných fakult VUT a dalších VŠ (denní studium): 2000 Kč včetně DPH
ostatní účastníci: 25 000 Kč + 20% DPH
RegistraceRegistrace ukončena.

Kurz CCNP Route

Datum13.-21.8. (7 dní)
MístoBrno, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, laboratoř C304
Název kurzuCCNP ROUTE
Cena kurzustudenti FIT: 1000 Kč včetně DPH
studenti jiných fakult VUT a dalších VŠ (denní studium): 2 000 Kč včetně DPH
ostatní účastníci: 30 000 Kč + 20% DPH
RegistraceRegistrace skončena, kurz zaplněn.

Kurz CCNA 3+4 Exploration

Datum16.-22.8. (CCNA3) a 27.-31.8. (CCNA4) (2x 5 dní)
MístoBrno, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, laboratoř L307
Název kurzuCCNA 3+4 Exploration
Cena kurzustudenti FIT: 1000 Kč včetně DPH
studenti jiných fakult VUT a dalších VŠ (denní studium): 2 000 Kč včetně DPH
ostatní účastníci: 25 000 Kč + 20% DPH
RegistraceRegistrace ukončena.

Pro koho jsou kurzy určeny

Kurzy Letní školy jsou otevřeny všem zájemcům o problematiku počítačových sítí – studentům SŠ, VŠ, absolventům, správcům počítačových sítí a dalším. Pro zapsání do kurzu je potřeba zvládnout požadované prerekvizitní znalosti (viz informace o konkrétním kurzu).

Výuka kurzů

Výuka letních kurzů klade důraz na získání praktických dovedností v oblasti networking. Kurzy probíhají v odborné laboratoři L307 nebo C304, kde účastníci konfigurují jednotlivé úlohy. Na začátku vždy vyučující provede přehled probírané látky, doporučené postupy a příklady konfigurací. Dále probíhá praktická výuka.

Během výuky jsou účastníkům jsou zpřístupněny e-learningové studijní materiály Cisco Akademie, které obsahují teoretický obsah kurzu i zadání praktických cvičení. Studenti tak mají možnost projít si obsah kurzu podrobně svým vlastním tempem. Součástí kurzu je opakování látky formou modulových testů přístupných přes e-learningový portál.

Výuka probíhají v pracovní dny od 8:00 do 17:00 podle pokynů vyučujícího.

Na závěr kurzu studenti píší test z teoretických znalostí a dále vykonají praktickou zkoušku se zapojování a konfigurace zařízení. Po úspěšném složení zkoušky a absolvování všech modulových testů obdrží účastníci kurzu certifikát o absolvování (Certificate of Completion).

Součástí kurzů je voucher na slevu (50-75%) na průmyslovou certifikaci CCNP ROUTE 642-902.

Kurzy se otvírají, pokud je přihlášeno minimálně šest účastníků (kurzy CCNP) či osm účastníků (kurzy CCNA). Pokud je kurz zaplněn, můžete se přihlásit jako náhradník na adrese matousp@fit.vutbr.cz. Do konce června 2012 se dozvíte, zda bude v kurzu místo.

Kontakt

Nahoru