KurzCCNARoutingandSwitching1

Introduction to Networks

V průběhu prvního semestru (CCNA R&S ITN v5.03) se studenti seznámí se základy počítačových sítí včetně praktických zkušeností a znalostí zahrnující:

  • Komunikace přes Internet
  • Funkce aplikační vrstvy
  • Transportní vrstva OSI
  • Síťová vrstva OSI
  • Adresování IPv4
  • Linková vrstva
  • Fyzická vrstva OSI
  • Ethernet
  • Plánování sítě, kabeláže
  • Konfigurace a testování sítí

Informace o kurzech CCNA R&S a seznam kapitol:
CCNA Routing and Switching Scope and Sequence

Materiály

Přednášky

Doporučená literatura

Cisco Networking Academy: Introduction to Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press, 2014, ISBN 978-1-58713-316-9.

Nahoru