Kurzyletníchškol

Kurz CCNP TSHOOT

Program Obsahem kurzu je příprava studenta na certifikační zkoušku 642-832 TSHOOT s tematickými rozšířeními. Výuka probíhá formou teoretické přípravy k aktuální části probíraného tématu a praktickému vyzkoušení problematiky v laboratoři na reálných zařízeních. Kurz bude probíhat v laboratoři C304 tak, aby každý z účastníků kurzu měl jedno a více dedikovaných zařízení pro svoji potřebu v […]

Kurz CCNP ROUTE

Program Obsahem kurzu je příprava studenta na certifikační zkoušku 642-902 ROUTE s drobnými tematickými rozšířeními. Výuka bude probíhat podvojnou formou – po krátké, ale důkladné teoretické přípravě k aktuální části probíraného tématu bude ihned následovat praktická laboratoř, v níž dojde k ozkoušení si látky. Kurz bude probíhat v laboratoři C304 tak, aby každý z účastníků […]

Kurz CCNA1+2 Exploration

Program kurzu Obsahem kurzu CCNA1+2 Exploration je náplň kurzů „Network Fundamentals“ a „Routing Protocols and Concepts“. Kurz probíhá v laboratoři, kde účastníci po krátkém úvodu budou konfigurovat jednotlivé úlohy všech modulů kurzu. Součástí je i opakování látky formou modulových testů, které si každý účastník projde za pomoci e-learninkových materiálů přístupných přes portál Academy On-line. Obsah […]

Kurz CCNP SWITCH

Program Obsahem kurzu je zevrubná příprava studenta na certifikační zkoušku 642-813 SWITCH s drobnými tematickými rozšířeními. Výuka bude probíhat podvojnou formou – po krátké, ale důkladné teoretické přípravě k aktuální části probíraného tématu bude ihned následovat praktická laboratoř, v níž dojde k ozkoušení si látky. Kurz bude probíhat v laboratoři C304 tak, aby každý z […]

Kurz CCNA 3+4 Exploration

Program Obsahem kurzu CCNA3+4 Exploration je náplň kurzů „LAN Switching and Wireless“ a „Accessing the WAN“. Kurz probíhá v laboratoři, kde účastníci po krátkém úvodu budou konfigurovat jednotlivé úlohy všech modulů kurzu. Součástí je i opakování látky formou modulových testů, které si každý účastník projde za pomoci e-learninkových materiálů přístupných přes portál Academy On-line. Obsah […]